banner
Máy Chủ VPS Được Quản LýVPS máy chủ với Quản lý toàn bộ và Hỗ trợ 24h, tùy chỉnh và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Đáp ứng!

giao hàng Hệ thống tự động sau khi dịch vụ thanh toán đã được hoạt động trong khu vực khách hàng với tất cả sự kiểm soát của VPS của bạn, bạn có thể, cho, hoạt động, khởi động lại,Cài đặt lại hệ với tất cả các hệ thống có sẵn bên dưới
máy chủ ảo
O’que bạn cần biết trước khi mua một VPS
Đây là dịch vụ cho một chuyên gia này là không phải là một dịch vụ như một máy chủ web mà đến một bảng điều khiển để quản lý một trang web này chỉ là một hệ điều hành với một ip chuyên dụng truy cập trực tuyến bằng SSH và bạn nên biết rằng chúng tôi chỉ cung cấp chạy hệ điều hành với quyền truy cập SSH nếu bạn chỉ có ý định để lưu trữ một trang web và không hiểu hệ thống khuyên bạn nên mua một máy chủ đã sẵn sàng để thiết lập trang web của bạnSẵn sàng hosting cho trang web của bạn ở đây
Hệ điều hành

Linux
Debian 6.0 x86_64 Debian 7.0 x86 Debian 7.0 x86_64
Debian 8.0 x86_64 Ubuntu 13:10 x86 Ubuntu 10.13 x86_64
Ubuntu 4.14 x86_64 Ubuntu 4.16 x86_64 Suse 13.1 x86
Suse 13.1 x86_64 Centos 6.5 x86_64 Centos 7.0 x86_64
Centos-7.1 x86_64 Centos 7.3 x86_64 Fedora 19 x86_64
Fedora 20 x86 Fedora 20 x86_64 Khoa học 6.6 x86_64
Khoa học 7.1 x86_64

VPS máy chủ . Quyền tự chủ và kiểm soát với các giá trị tốt nhất cho tiền. Hệ điều hành Linux truy cập root

VPS M

 • Linux
 • CPU 1
 • RAM 1 GB
 • 20GB SSD
 • 2TB / băng thông
₫ 90118.68 Mỗi tháng
VPS G

 • Linux
 • CPU 1
 • RAM 2 GB
 • 40 GB SSD
 • 5 TB / băng thông
₫ 264464.36 mỗi tháng
VPS G +

 • Linux
 • CPU 2
 • 3GB RAM
 • 80GB SSD
 • 12 TB / băng thông
₫ 390714.68 Mỗi tháng
VPS G ++

 • Linux
 • CPU 2
 • RAM 4 GB
 • 150GB SSD
 • băng thông / Alloggio
₫ 480953.60 Mỗi tháng