banner
Bán lưu trữ miễn phí trong 30 ngàyCho người bán lại Hosting

Reseller Hosting Kiếm tiền với các doanh nghiệp lưu trữ của riêng bạn! Reseller hosting với 30 ngày miễn phí để kiểm tra bắt đầu trả tiền tháng thứ hai trở đi.

Khi biết được những web Reseller hosting bạn sẽ khám phá cách dễ dàng, không tốn kém và có lợi nhuận bắt đầu công ty lưu trữ của riêng bạn!
Bạn sẽ ngạc nhiên trước công ty như thế nào dễ dàng, không tốn kém và có lợi nhuận bắt đầu đại lý bán lẻ của bạn lưu trữ! Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các công cụ và các hỗ trợ cần thiết để bạn có thể bắt đầu kinh doanh của bạn chỉ trong một vài minutos.Todos kế hoạch đại lý lưu trữ của chúng tôi cho phép bạn tạo ra một số lượng không giới hạn các trang web dưới thương hiệu riêng, giá cả, bao bì và các tính năng của nó.
Với RedeLin các đại lý bán lẻ có kế hoạch bạn sẽ nhận được 100% lợi nhuận!
Bắt đầu

Các kế hoạch mà bạn thuê là không giới hạn Nếu bạn có WHM bạn có thể tạo tài khoản lưu trữ không giới hạn Nếu bạn có một chủ bạn có thể tạo WHM đại lý bán lẻ phụ và lưu trữ không giới hạn Nếu bạn có Alpha bạn có thể tạo các Thạc sĩ đại lý bán lẻ và WHM và lưu trữ không giới hạn Nếu bạn có Superalpha bạn có thể tạo ra các đại lý phụ và Alpha Master và WHM và lưu trữ không giới hạn

Cho người bán lại Hosting WHM

 • Disk Space gigabyte không giới hạn
 • chuyển không giới hạn
 • tài khoản Cpanel Reseller
 • Quản lý bán lại với cPanel WHM +
 • domain không giới hạn
 • tên miền phụ không giới hạn
 • Tài khoản Email không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu MySQL không giới hạn
 • các tài khoản FTP không giới hạn
 • Tên Máy chủ riêng
 • Tài khoản miễn phí tên miền Reseller
 • kịch bản Softaculous 416
 • bán lại trang web SSL miễn phí
 • truy cập an toàn cho tất cả các cPanel và WHM https://sdns.pw:2087
 • Mang một khách hàng khác công ty tài khoản với plug-in của chúng tôi lưu trữ
 • PHP 5.4 Options / một /7.0
 • email vé hỗ trợ 24 giờ và điện thoại
₫ 84106,76Mỗi tháng
Thạc sĩ cho người bán lại Hosting

 • Disk Space gigabyte không giới hạn
 • chuyển không giới hạn
 • Reseller tài khoản Cpanel + WHM
 • Quản lý bán lại với cPanel WHM + + ZAMFOO
 • domain không giới hạn
 • tên miền phụ không giới hạn
 • Tài khoản Email không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu MySQL không giới hạn
 • các tài khoản FTP không giới hạn
 • Tên Máy chủ riêng
 • Tài khoản miễn phí tên miền Reseller
 • kịch bản Softaculous 416
 • bán lại trang web SSL miễn phí
 • truy cập an toàn cho tất cả các cPanel và WHM https://sdns.pw:2087
 • Mang một khách hàng khác công ty tài khoản với plug-in của chúng tôi lưu trữ
 • PHP 5.4 Options / một /7.0
 • email vé hỗ trợ 24 giờ và điện thoại
₫ 114166,36Mỗi tháng
Alpha cho người bán lại Hosting

 • Disk Space gigabyte không giới hạn
 • chuyển không giới hạn
 • chiếm Cpanel Reseller + WHM + Thạc sĩ
 • Quản lý bán lại với cPanel WHM + + ZAMFOO
 • domain không giới hạn
 • tên miền phụ không giới hạn
 • Tài khoản Email không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu MySQL không giới hạn
 • các tài khoản FTP không giới hạn
 • Tên Máy chủ riêng
 • Tài khoản miễn phí tên miền Reseller
 • kịch bản Softaculous 416
 • bán lại trang web SSL miễn phí
 • truy cập an toàn cho tất cả các cPanel và WHM https://sdns.pw:2087
 • Mang một khách hàng khác công ty tài khoản với plug-in của chúng tôi lưu trữ
 • PHP 5.4 Options / một /7.0
 • email vé hỗ trợ 24 giờ và điện thoại
₫ 198333,24Mỗi tháng
Cho người bán lại Hosting Siêu Alpha

 • Disk Space gigabyte không giới hạn
 • chuyển không giới hạn
 • Cpanel Reseller chiếm + WHM + Master + Alpha
 • Quản lý bán lại với cPanel WHM + + ZAMFOO
 • domain không giới hạn
 • tên miền phụ không giới hạn
 • Tài khoản Email không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu MySQL không giới hạn
 • các tài khoản FTP không giới hạn
 • Tên Máy chủ riêng
 • Tài khoản miễn phí tên miền Reseller
 • kịch bản Softaculous 416
 • bán lại trang web SSL miễn phí
 • truy cập an toàn cho tất cả các cPanel và WHM https://sdns.pw:2087
 • Mang một khách hàng khác công ty tài khoản với plug-in của chúng tôi lưu trữ
 • PHP 5.4 Options / một /7.0
 • email vé hỗ trợ 24 giờ và điện thoại
₫ 50535,88Mỗi tháng