banner
Bán lưu trữ miễn phí trong 30 ngàyCho người bán lại Hosting

Reseller Hosting Kiếm tiền Với kinh doanh Hosting riêng của bạn! Đại lý bán lại lưu trữ với 30 ngày miễn phí cho brow bắt đầu trả tiền trong tháng thứ 2 trở đi.

Khi biết được những web Reseller hosting bạn sẽ khám phá cách dễ dàng, không tốn kém và có lợi nhuận bắt đầu công ty lưu trữ của riêng bạn!
Bạn sẽ ngạc nhiên trước công ty như thế nào dễ dàng, không tốn kém và có lợi nhuận bắt đầu đại lý bán lẻ của bạn lưu trữ! Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các công cụ và các hỗ trợ cần thiết để bạn có thể bắt đầu kinh doanh của bạn chỉ trong một vài minutos.Todos kế hoạch đại lý lưu trữ của chúng tôi cho phép bạn tạo ra một số lượng không giới hạn các trang web dưới thương hiệu riêng, giá cả, bao bì và các tính năng của nó.
Với HdRede các đại lý bán lẻ có kế hoạch bạn sẽ nhận được 100% lợi nhuận!
Bắt đầu

Các kế hoạch mà bạn thuê là không giới hạn Nếu bạn có WHM bạn có thể tạo tài khoản lưu trữ không giới hạn Nếu bạn có một chủ bạn có thể tạo WHM đại lý bán lẻ phụ và lưu trữ không giới hạn Nếu bạn có Alpha bạn có thể tạo các Thạc sĩ đại lý bán lẻ và WHM và lưu trữ không giới hạn Nếu bạn có Superalpha bạn có thể tạo ra các đại lý phụ và Alpha Master và WHM và lưu trữ không giới hạn

Cho người bán lại Hosting WHM

 • Disk Space gigabyte không giới hạn
 • chuyển không giới hạn
 • tài khoản Cpanel Reseller
 • Quản lý bán lại với cPanel WHM +
 • domain không giới hạn
 • tên miền phụ không giới hạn
 • Tài khoản Email không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu MySQL không giới hạn
 • các tài khoản FTP không giới hạn
 • Tên Máy chủ riêng
 • Tài khoản miễn phí tên miền Reseller
 • kịch bản Softaculous 396
 • bán lại trang web SSL miễn phí
 • truy cập an toàn cho tất cả các cPanel và WHM https://sdns.pw:2087
 • Mang một khách hàng khác công ty tài khoản với plug-in của chúng tôi lưu trữ
 • PHP 5.4 Options / một /7.2
 • email vé hỗ trợ 24 giờ và điện thoại
₫ 84106,76Mỗi tháng
Cho người bán lại Hosting WHM

 • Disk Space gigabyte không giới hạn
 • chuyển không giới hạn
 • tài khoản Cpanel Reseller
 • Quản lý bán lại với cPanel WHM +
 • domain không giới hạn
 • tên miền phụ không giới hạn
 • Tài khoản Email không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu MySQL không giới hạn
 • các tài khoản FTP không giới hạn
 • Tên Máy chủ riêng
 • Tài khoản miễn phí tên miền Reseller
 • kịch bản Softaculous 396
 • bán lại trang web SSL miễn phí
 • truy cập an toàn cho tất cả các cPanel và WHM https://sdns.pw:2087
 • Mang một khách hàng khác công ty tài khoản với plug-in của chúng tôi lưu trữ
 • PHP 5.4 Options / một /7.2
 • email vé hỗ trợ 24 giờ và điện thoại
₫ 84106,76Mỗi tháng
Thạc sĩ cho người bán lại Hosting

 • Disk Space gigabyte không giới hạn
 • chuyển không giới hạn
 • Reseller tài khoản Cpanel + WHM
 • Quản lý bán lại với cPanel WHM + + ZAMFOO
 • domain không giới hạn
 • tên miền phụ không giới hạn
 • Tài khoản Email không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu MySQL không giới hạn
 • các tài khoản FTP không giới hạn
 • Tên Máy chủ riêng
 • Tài khoản miễn phí tên miền Reseller
 • kịch bản Softaculous 396
 • bán lại trang web SSL miễn phí
 • truy cập an toàn cho tất cả các cPanel và WHM https://sdns.pw:2087
 • Mang một khách hàng khác công ty tài khoản với plug-in của chúng tôi lưu trữ
 • PHP 5.4 Options / một /7.2
 • email vé hỗ trợ 24 giờ và điện thoại
₫ 114166,36Mỗi tháng
Alpha cho người bán lại Hosting

 • Disk Space gigabyte không giới hạn
 • chuyển không giới hạn
 • chiếm Cpanel Reseller + WHM + Thạc sĩ
 • Quản lý bán lại với cPanel WHM + + ZAMFOO
 • domain không giới hạn
 • tên miền phụ không giới hạn
 • Tài khoản Email không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu MySQL không giới hạn
 • các tài khoản FTP không giới hạn
 • Tên Máy chủ riêng
 • Tài khoản miễn phí tên miền Reseller
 • kịch bản Softaculous 396
 • bán lại trang web SSL miễn phí
 • truy cập an toàn cho tất cả các cPanel và WHM https://sdns.pw:2087
 • Mang một khách hàng khác công ty tài khoản với plug-in của chúng tôi lưu trữ
 • PHP 5.4 Options / một /7.2
 • email vé hỗ trợ 24 giờ và điện thoại
₫ 198333,24Mỗi tháng
Cho người bán lại Hosting Siêu Alpha

 • Disk Space gigabyte không giới hạn
 • chuyển không giới hạn
 • Cpanel Reseller chiếm + WHM + Master + Alpha
 • Quản lý bán lại với cPanel WHM + + ZAMFOO
 • domain không giới hạn
 • tên miền phụ không giới hạn
 • Tài khoản Email không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu MySQL không giới hạn
 • các tài khoản FTP không giới hạn
 • Tên Máy chủ riêng
 • Tài khoản miễn phí tên miền Reseller
 • kịch bản Softaculous 396
 • bán lại trang web SSL miễn phí
 • truy cập an toàn cho tất cả các cPanel và WHM https://sdns.pw:2087
 • Mang một khách hàng khác công ty tài khoản với plug-in của chúng tôi lưu trữ
 • PHP 5.4 Options / một /7.2
 • email vé hỗ trợ 24 giờ và điện thoại
₫ 50535,88Mỗi tháng

Chúng ta có thể nói chúng ta có điều tốt nhất mà đối thủ cạnh tranh
Chúng tôi cố gắng hết sức để làm việc trên hệ thống của chúng tôi không cho phép email spam tất cả chúng tôi phụ thuộc vào hệ thống nếu người dùng không chấp nhận thuật ngữ này tài khoản bị chặn cho đến khi họ tuân theo các điều khoản để không làm hại bất cứ ai trong hệ thống của chúng tôi

Hệ thống của chúng tôi được sao lưu mỗi 24 giờ

Hôm nay các dịch vụ của chúng tôi và một trong những dịch vụ trực tuyến hoàn chỉnh nhất trong phần tiếp theo này đến người dùng cuối
Có gì tốt về những cải tiến này
Các tài khoản chuyển khoản khác của công ty
Tự động bật lên với kịch bản 417
SSL miễn phí cho tất cả khách hàng
4 loại bán lại với khả năng khách hàng bán lại của khách hàng
Script cloudlinux tài nguyên điều khiển cho trang web
Nhà xuất bản Trang web Bạn có thể sử dụng giao diện này để nhanh chóng tạo ra một trang web từ một bộ các mẫu có sẵn. Điều này cho phép khách truy cập xem một số thông tin cơ bản miễn là bạn tiếp tục phát triển trang web của mình.
cPainel và WHM là một trong những máy chủ lưu trữ toàn diện nhất trên toàn thế giới