banner
Chương trình tên miền đại lý bán lẻBạn muốn có một đại lý bán lẻ miền hoàn chỉnh với API và mô-đun cho WHMCS của bạn sau đó bạn đang ở đúng nơi tất cả các bạn muốn biết về bán lại lĩnh vực này tất cả trên trang này bạn có thể làm mẫu dưới đây để tải về các mô-đun cho WHMCS bạn và bắt đầu tập gia hạn tên miền của bạn mà bạn muốn nếu bạn muốn đăng ký một tên miền mà bạn phải nhập bán lại tên miền của bạn và thêm một quỹ vào tài khoản đại lý bán lẻ miền của bạn, bạn có thể chọn một trong những phương tiện sẵn có trong khu vực khách hàng của bán lại tên miền.
Xem tất cả các giá miền dưới đây