banner
एक RedElin को बारे माएक RedElin को बारे मा

REDELIN नयाँ सालम्बर्गमा वर्ष 31/8/2014 मा जन्मिएको थियो

एक RedElin को बारे मा

 

वर्ष 2018 मा RedElin प्रकट भयो

ब्राजीलिया कम्पनी मा CNPJ/20.942.966/0001-55
RedElin सँग निम्न आईप सर्भर छ

सर्भर आईपी “server2.sdns.pw”173.212.200.64″US”

ns5.sdns.pw 104.223.87.52 “US-WV”
ns6.sdns.pw 107.150.6.248 “US-CA”

_____     _ ______ _ _    
| __ \    | | ____| (_)   
| |__) |___ __| | |__ | |_ _ __ 
| _ // _ \/ _` | __| | | | '_ \ 
| | \ \ __/ (_| | |____| | | | | |
|_| \_\___|\__,_|______|_|_|_| |_| 

सर्भर आईपी “hospedagem.redelin.com.br”66.45.254.2″US”

dns1.redelin.com
dns2.redelin.com