banner
रिसेलर डोमेन कार्यक्रमतपाईं आफ्नो WHMCS लागि एपीआई र मोड्युल संग पूर्ण डोमेन रिसेलर चाहनुहुन्छ त्यसपछि तपाईं यो सबै यो पृष्ठमा डोमेन बिक्रि बारेमा जान्न चाहन्छु सबै तपाईं आफ्नो WHMCS लागि मोड्युल डाउनलोड र सेट सुरु गर्न तलको फारम बनाउन सक्छ सही ठाउँमा छन् आफ्नो डोमेन एक्सटेन्सन तपाईं के तपाईं आफ्नो डोमेन बिक्रि प्रविष्ट गर्नुहोस् र आफ्नो डोमेन रिसेलर खातामा कोष थप्न छ डोमेन दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं डोमेन बिक्रि को ग्राहक क्षेत्रमा उपलब्ध साधन को एक चयन गर्न सक्नुहुन्छ चाहन्छु।
तल सबै डोमेन मूल्यहरू हेर्नुहोस्