banner
एचडीआरडीए बद्दलएचडीआरडीए बद्दल

एचडीआरईईईडे वर्ष 31/8/2014 मध्ये नवीन हॅम्बर्गमध्ये जन्म झाला

एचडीआरडीए बद्दल

 

HDRede वर्ष 2018 मध्ये दिसू लागले

वर ब्राझिलियन कंपनी CNPJ/20.942.966/0001-55
एचडीआरडेडमध्ये खालील आयपी आहेत

सर्व्हरचे IP “server2.sdns.pw”173.212.200.64″US”

ns5.sdns.pw 104.223.87.52 “US-WV”
ns6.sdns.pw 107.150.6.248 “US-CA”

_____     _ ______ _ _    
| __ \    | | ____| (_)   
| |__) |___ __| | |__ | |_ _ __ 
| _ // _ \/ _` | __| | | | '_ \ 
| | \ \ __/ (_| | |____| | | | | |
|_| \_\___|\__,_|______|_|_|_| |_| 

सर्व्हरचे IP “hospedagem.redelin.com.br”66.45.254.2″US”

dns1.redelin.com
dns2.redelin.com