banner
میزبانی فروشنده 30 روز رایگاننماینده ی فروش میزبانی

نمایندگی میزبانی وب کسب درآمد با کسب و کار میزبانی وب خود را! نمایندگی میزبانی وب با 30 روز رایگان برای تست شروع به پرداخت از ماه دوم به بعد.

با دانستن وب نمایندگی میزبانی وب شما کشف خواهید کرد که چگونه آسان، ارزان و سود آور شروع شرکت میزبانی وب خود را!
شما خواهد شد که چگونه آسان، ارزان و سود آور شروع نمایندگی فروش خود را شرکت میزبانی شگفت زده! ما تمام ابزار و پشتیبانی لازم را به شما ارائه برای شما شروع به کسب و کار خود را فقط در چند minutos.Todos نمایندگی میزبانی وب برنامه های ما به شما اجازه ایجاد تعداد نامحدودی از وب سایت تحت نام تجاری خود، قیمت گذاری، بسته بندی و ویژگی های آن است.
با RedeLin نمایندگی فروش در نظر دارد شما 100٪ از سود دریافت کنید!
شروع

برنامه است که شما استخدام نامحدود می باشد اگر شما WHM شما می توانید حساب های میزبانی نامحدود ایجاد اگر شما یک استاد شما می توانید نماینده ی فروش WHM زیر و میزبانی نامحدود ایجاد اگر شما باید آلفا شما می توانید زیر نمایندگی فروش استاد و WHM و میزبانی نامحدود ایجاد اگر شما Superalpha شما می توانید نمایندگان فروش زیر و آلفا استاد و WHM و میزبانی نامحدود ایجاد

نمایندگی میزبانی وب WHM

 • فضای دیسک گیگابایت فضای مجاز: نامحدود
 • انتقال نامحدود
 • حساب پنل نمایندگی
 • مدیریت فروش مجدد با پنل WHM +
 • دامنه های نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده MySQL نامحدود
 • حساب های FTP نامحدود
 • نام سرور های خصوصی
 • حساب دامنه نمایندگی رایگان
 • اسکریپت Softaculous به 416
 • SSL رایگان رساله سایت
 • دسترسی امن به همه پنل و WHM https://sdns.pw:2087
 • را یکی دیگر از مشتری شرکت میزبانی وب حساب کاربری با پلاگین در ما
 • PHP 5.4 گزینه / A /7.0
 • 24 ساعت ایمیل بلیط پشتیبانی و تلفن
﷼ 113699,11در هر ماه
استاد نمایندگی میزبانی وب

 • فضای دیسک گیگابایت فضای مجاز: نامحدود
 • انتقال نامحدود
 • نماینده ی فروش حساب پنل WHM +
 • مدیریت فروش مجدد با پنل WHM + + ZAMFOO
 • دامنه های نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده MySQL نامحدود
 • حساب های FTP نامحدود
 • نام سرور های خصوصی
 • حساب دامنه نمایندگی رایگان
 • اسکریپت Softaculous به 416
 • SSL رایگان رساله سایت
 • دسترسی امن به همه پنل و WHM https://sdns.pw:2087
 • را یکی دیگر از مشتری شرکت میزبانی وب حساب کاربری با پلاگین در ما
 • PHP 5.4 گزینه / A /7.0
 • 24 ساعت ایمیل بلیط پشتیبانی و تلفن
﷼ 154334,96در هر ماه
آلفا نمایندگی میزبانی وب

 • فضای دیسک گیگابایت فضای مجاز: نامحدود
 • انتقال نامحدود
 • حساب نماینده ی فروش پنل WHM + + استاد
 • مدیریت فروش مجدد با پنل WHM + + ZAMFOO
 • دامنه های نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده MySQL نامحدود
 • حساب های FTP نامحدود
 • نام سرور های خصوصی
 • حساب دامنه نمایندگی رایگان
 • اسکریپت Softaculous به 416
 • SSL رایگان رساله سایت
 • دسترسی امن به همه پنل و WHM https://sdns.pw:2087
 • را یکی دیگر از مشتری شرکت میزبانی وب حساب کاربری با پلاگین در ما
 • PHP 5.4 گزینه / A /7.0
 • 24 ساعت ایمیل بلیط پشتیبانی و تلفن
﷼ 268115,34در هر ماه
نماینده ی فروش میزبانی سوپر آلفا

 • فضای دیسک گیگابایت فضای مجاز: نامحدود
 • انتقال نامحدود
 • نماینده ی فروش پنل حساب + WHM + استاد + آلفا
 • مدیریت فروش مجدد با پنل WHM + + ZAMFOO
 • دامنه های نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده MySQL نامحدود
 • حساب های FTP نامحدود
 • نام سرور های خصوصی
 • حساب دامنه نمایندگی رایگان
 • اسکریپت Softaculous به 416
 • SSL رایگان رساله سایت
 • دسترسی امن به همه پنل و WHM https://sdns.pw:2087
 • را یکی دیگر از مشتری شرکت میزبانی وب حساب کاربری با پلاگین در ما
 • PHP 5.4 گزینه / A /7.0
 • 24 ساعت ایمیل بلیط پشتیبانی و تلفن
﷼ 406277,23در هر ماه